Autor: weburo

Concurs ingrijitor

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Școala Gimnazială Găiceana, comuna Găiceana, […]

Concurs bibliotecar

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANA, COMUNA GĂICEANA, […]

Oamenii de lângă noi! Oferă un zâmbet, dăruind!

Astăzi, în prima zi de vacanță, oamenii priveau cu mirare microbuzul școlii pe ulițele satului. Deși în vacanță, copiii din cluburile Holtis 12 si 63 de la Școala Gimnazială Găiceana au participat la proiectul “Oferă un zâmbet, dăruind!”. Luna octombrie este Luna Comunității iar copiii s-au gândit să facă o bucurie celor mai bătrâni oameni […]

Concurs Secretar

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANA, COMUNA GĂICEANA, […]

REEDU – Activarea tinerilor NEETs

  Capitolul 1 – Cadrul general si contextul proiectului Metodologia descrie procesul de identificare, implicare si asigurare a prezentei membrilor grupului tinta in activitatile proiectului „REEDU – Activarea tinerilor NEETs”, Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, Obiectiv specific 6.1: Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO […]

Derulează în sus