SIMULĂRI JUDEȚENE pentru examenele naționale 2024

✔ Pentru creșterea performanțelor școlare, dar și pentru stabilirea eficienței aplicării măsurilor cuprinse în planurile de intervenție implementate după simulările naționale, la decizia inspectorului școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Bacău va organiza și desfășura simulări județene pentru examenele naționale în toate unitățile de învățământ care au în structură clase de a VIII-a, respectiv de a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.
✔ Astfel, în zilele de 15 și 16 aprilie va avea loc simularea pentru probele scrise ale Evaluării Naționale 2024 (limba și literatura română, respectiv matematică), iar în zilele de 22, 23 și 24 aprilie, simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2024 (limba și literatura română, matematică sau istorie, disciplinele la alegere în funcție de profil și specializare).
• Comunicarea rezultatelor la simularea județeană a examenului de Evaluare Națională – 25.04.2024
• Comunicarea rezultatelor la simularea județeană a examenului de Bacalaureat – 09.05.2024
• Analiza rezultatelor obținute la nivelul unității de învățământ și realizarea planului de măsuri – 10.05.2024
• Prelucrarea rezultatelor în cadrul unor ședințe cu părinții la care vor participa și elevii – 13-17.05.2024
• Transmiterea la ISJ Bacău a documentelor de analiză a rezultatelor și a planului de măsuri – 13.05.2024
✔ Subiectele la aceste simulări județene vor fi elaborate de inspectorii școlari care coordonează disciplinele de examen, iar lucrările vor fi corectate de către cadrele didactice de specialitate din unitatea de învățământ în care se vor desfășura probele.
Vor fi asigurate condiții specifice de examen: monitorizare audio-video, timp de lucru de două ore pentru Evaluarea Națională, respectiv de trei ore, pentru Bacalaureat, și subiecte unice pe fiecare probă.
✔ Rezultatele obținute de elevi la aceste simulări județene vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care vor avea loc testările, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral și vor fi comparate cu rezultatele de la simularea națională, în vederea adoptării celor mai bune măsuri pentru îmbunătățirea acestora. Aceste rezultate nu se contestă, iar notele vor fi trecute în catalog numai dacă elevii vor solicita acest lucru.
SIMULĂRI JUDEȚENE pentru examenele naționale 2024
Derulează în sus